• Sawa

הפניות שיחה

השירות מאפשר לך להעביר שיחות (גם שיחת גוביינא)

ממספר הפלאפון שלך למספר אחר,

כולל למספר פלאפון חו"ל אישי / לאורנג' בחו"ל / לסלקום בחו"ל.

לא ניתן לבצע "עקוב אחרי" למספרי:

בזק בינלאומי בקידומת 074-414

ברק בקידומת 073-313

קווי-זהב בקידומת 072-212

אינטרנט זהב בקידומת 075-515

מספר טלפון קווי בחו"ל


בהחלפת תוכנית (כולל מפרטית לעסקית ולהיפך), הפניית 'עקוב אחרי' לא תבוטל ללקוח.

עלויות :

ללא תשלום

תוכל להפעיל ולבטל את השירות באמצעות המכשיר שלך ללא תשלום.


תשלום עבור השיחה:

הסבר: המנוי שמבצע "עקוב אחרי" משלם על השיחה הנכנסת למכשיר

אליו ביצע "עקוב אחרי" בהתאם למסלול החיוב.

אם הפעלת "עקוב אחרי" למכשיר ברשת אחרת ואין לך מסלול עם תעריף אחיד

לכל הרשתות, תחויב גם עבור השלמת השיחה .

במקרה של ביצוע הפניית שיחה ממכשיר ברשת פלאפון שנמצא בחו"ל:

קיים חיוב חו"ל עבור השיחה הנכנסת מישראל למדינת היעד בה נמצא המנוי ממנו מבוצע שירות ההפניה

ובנוסף, חיוב עבור שיחה יוצאת מהמדינה בה נמצא המנוי אל המנוי אליו מועברת השיחה לישראל.

המלץ ללקוח לבטל את שירות הפניית השיחות לפני טיסה לחו"ל.


במסלול עם חבילת דקות, השימוש שבוצע יורד מכמות הדקות הכלולה במסלול

עקוב אחרי ליעדים נבחרים מחויב כחיוג לאותם היעדים.

כיצד השירות מופעל? :

עקוב אחרי בארץ: ניתן להצטרף לשירות בחיוג ל-300*

ובחירה ב-3 להפעלת השירות (ניתן להפעיל את השירות גם ממכשיר אחר).

ביצוע דרך המכשיר

הקש * > 21 > * > מספר היעד כולל קידומת

(לדוגמה: 0507999888) > # > SEND .


דגשים לתפעול השירות

מנוי א' ביצע עקוב אחרי למנוי ב' עם שיחה מזוהה.

כשמנוי ג' מתקשר למנוי א' הוא יזוהה על ידי מנוי ב'.

ניתן לבצע עקוב אחרי מכמה מכשירים שונים לאותו מספר

או ממכשיר א' > למכשיר ב' וכן הלאה.

לא ניתן לבצע עקוב אחרי ממכשיר א' למכשיר ב'

וממכשיר ב' חזרה למכשיר א' (ההפניה מתבצעת,

אך בחיוג למספרים נשמע תפוס).


ביטול השירות

ניתן לבטל את השירות בחיוג ל-300* ובחירה

ב-1 לקבלת הסבר וביטול דרך המכשיר או ב-4 לביטול.

ביצוע דרך המכשיר

הקשת # > 21 > # > SEND

או

הקש * > 70 > הקש SEND >

המתן לצליל תפוס מהיר > הקש END.

(כוכבית זו מבטל גם הפניית העברת שיחה באין מענה).

לאחר שתטפל בפניית הלקוח:

שמחתי לעמוד לשירותך.

להבא, תוכל לחסוך זמן המתנה ולבצע את הפעולה דרך חיוג ל *300.2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ניידות - מידע כללי

מנוי יכול לעבור עם מספרו מחברה לחברה ללא עלות , תוך 30 דקות מבקשת הניוד (ממפעיל נייח לנייח וממפעיל נייד לנייד). ב-30 הדקות הקו בחברה הננטשת עובד כרגיל: שיחה נכנסת / SMS למספר המנוייד מנותבת למכשיר של